Zaman Kelimesinin Özellikleri

Zaman nedir sorusunun cevabı, kelimenin kökeni, sözcük türü, eş anlamı, zıt anlamı, harf ve hece sayısı, ebced değeri, İngilizce, Arapça, Kürtçe yazılışı ve Kuran’da geçip geçmediği gibi bilgileri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Zaman Kelimesinin Türü: İsim
Zaman Kelimesinin Kökeni: Arapça
Zaman Kelimesinin Harf Sayısı:  5
Zaman Kelimesinin Hece Sayısı: 2 (Za-man)
Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı: Vakit , Devir , Dönem , Mevsim , Çağ
Zaman Kelimesinin Zıt Anlamlısı:
Zaman Kelimesinin Ebced Değeri: 506
Zaman Kuran’da Geçiyor Mu: Hayır
Zaman Kelimesinin Arapça Yazılışı: وقت
Zaman Kelimesinin İngilizce Yazılışı: Time
Zaman Kelimesinin Kürtçesi: Dem

Zaman Kelimesinin Anlamı Nedir?

Zaman kelimesinin anlamı nedir sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir;

Zaman:
1. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.
2. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.
3. Belirlenmiş olan an.
4. Çağ, mevsim “Gül zamanı. Çocukluk zamanı.”
5. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6. Dönem, devir.
7. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
8. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. “Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir.”
9. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

Zaman İle İlgili Cümleler

İçinde Zaman kelimesi geçen 3 adet cümle yazalım;

 1. Zaman her şeyin ilacıdır.
 2. Zaman geçer, ömür biter ancak insanoğlunun hırsları bitmez.
 3. Zaman, kıymeti bilinmesi gereken en önemli husustur.

Zaman ile İlgili Özlü ve Güzel Sözler

İçinde Zaman kelimesi geçen özlü ve güzel sözler;

 • “Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım.” – Ö. Seyfettin
 • “Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir.” – A. İlhan
 • “Dedelerimizin zamanında burada bir kral yaşardı.” – R. Mağden
 • “Nihayet yalnız kaldığım bir zamanı avlayarak yanıma yaklaşıyor.” – R. N. Güntekin
 • “Kaybolmuş şeyleri bulurum ama sen zamanı geçirmişsin, saatini bulamadım.” – A. Ş. Hisar
 • “Bu yargıcın zaman aşımı diye bir kavramdan haberi yok anlaşılan.” – T. Yücel
 • “Kendisini zaman zaman tutan bu nöbetten kurtulmaya çalıştı.” – S. Kocagöz
 • “Görsem Erenköyü’ndeki leylaklı bahçede / Canan’la bir zaman konuşup içtiğim yeri” – Y. K. Beyatlı
 • “Gelip gidişleri giderek seyreldi ve bir zaman sonra tümüyle yitti Ercan.” – Y. Atılgan
 • “Benim dar zamanlarımda biricik yardımcım olmuş, beni rahat ettirerek annemin yanına dönmüştü.” – C. Uçuk
 • “Oysa tetiğe basılmasıyla merminin bedene saplanması eş zamanlı değildir.” – İ. O. Anar
 • “Böyle yerlerde bulunmak bana her zaman saçma sözler dinlemek kadar azap verir.” – A. Ş. Hisar
 • “Kimi zaman yoluna yalnız başına devam etme zorunluluğuyla da karşılaştı.” – A. Cemal
 • “Buna aynı zamanda burjuvazinin zaafının alameti olarak bakmak lazımdır.” – N. Hikmet
 • “Herkesi aynı zamanda memnun etmenin yolu yok herhâlde.” – A. M. Dranas
 • “Bir zamanlar, sertliğinden, karşında nefes alamazdık.” – N. F. Kısakürek

Zaman ile ilgili güzel ve özlü sözlerinizi yorum yaparak bize bildirin, bu listeye ekleyelim.

İçinde Zaman Geçen Atasözleri ve Anlamları

Zaman kelimesinin içinde geçtiği atasözü bulunmuyor.

İçinde Zaman Geçen Deyimler ve Anlamları

Zaman kelimesinin içinde geçtiği deyimlerin anlamına ait bilgiler;

zaman bırakmak 
Anlamı: bir iş için süre ayırmak.

zaman geçirmek 
Anlamı: oyalanmak.

zaman almak
Anlamı: sürmek, devam edip zamanı geçirmek.

zaman kazanmak 
Anlamı: vakit kazanmak.

zaman kollamak 
Anlamı: 1. bir işin sırasını beklemek. 2. uygun bir fırsat beklemek.

zaman öldürmek
Anlamı: boş şeylerle vakit geçirmek.

zaman vermek
Anlamı: bir iş için belli bir süre ayırmak.

zaman tanımak
Anlamı: 1. bir iş için yeterli zaman vermek. 2. bitmeyen bir iş için süreyi uzatmak.

zamana uymak
Anlamı: davranışlarını içinde bulunulan günün şartlarına uydurmak.

zamanı avlamak
Anlamı: uygun zamanı bulmak.

zamanı dolmak
Anlamı: bir iş için ayrılan süre sona ermek.

(bir şeyin) zamanı geçmek
Anlamı: 1. o şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak. 2. mevsimi geçmek.

zamanı (veya zamanını) geçirmek
Anlamı: bir işin yapılması için tanınan süreyi doldurmak.

zaman ile yarışmak
Anlamı: hızlı hareket etmek.

İçinde Zaman Geçen Birleşik Kelimeler

Zaman kelimesinin içinde geçtiği birleşik kelimeler ve anlamlarına ait bilgiler;

 1. zaman aşımı: Süre aşımı.
 2. zaman ayarlı: Belirli bir ana ayarlanmış olan. “Zaman ayarlı bomba.”
 3. zaman belirteci: Zaman zarfı.
 4. zaman bilimi: 1. Tarihsel olayların zamanını inceleme bilimi, kronoloji. 2. Gözlemlere dayanarak zaman ölçeğini belirleyen, tutulmaları, gezegenlerle ilgili önemli olayları, yıldızların yerlerini zaman sırasına göre veren bilim, kronoloji.
 5. zaman birimi: Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı. “Güneş günü. Yıldız günü.”
 6. zaman dizini: Tarihsel olayların zaman bakımından sırası, kronoloji. “Yirminci yüzyılın zaman dizini.”
 7. zaman eki: Fiillerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek: -ecek (gel-eceğ-im), -miş (piş-miş-ti), -iyor (sev-iyor), -di (gel-di) vb.
 8. zaman tüneli: Bilim kurguda değişik zamanlar arasında geçişin sağlandığına inanılan yer.
 9. zaman zaman: Ara sıra.
 10. zaman zarfı: Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci. “Yarın yazacağım. Şimdi geliyorum. Sabahleyin vereceksiniz.”
 11. açık zaman: Tutkalın yüzeye sürülmesi ile malzemelerin sıkıştırılması arasında geçen süre.
 12. ahir zaman: 1. Son zaman. 2. Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler veya yıllar.
 13. aman zaman: Fırsat, çıkar yol.
 14. art zamanlı: Evrim açısından ele alınan süre içinde birbirini izleyen, diyakronik.
 15. birleşik zaman: Yalın zamanlı ve çekimli bir fiilin -di (i-di), -miş (i-miş,), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di.
 16. bir zaman: 1. zarf Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle. 2. Belirli bir süre, biraz.
 17. dar zaman: 1. isim Çok kısa bir süre, dar vakit. 2. Zorluk, üzüntü, sıkıntı ve yokluk içinde geçen süre, dar vakit.
 18. eş zaman: Aynı zaman içinde hareket eden, senkron, asenkron karşıtı.
 19. eş zamanlı: 1. sıfat Başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik. 2. Aynı zamanda oluşan.
 20. geçmiş zaman: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan önceye ait olması, mazi. Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul ‘a gidip gelmiş gibi.
 21. gelecek zaman: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu belirten, -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulan zaman: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi.
 22. gelecek zaman kipi: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde gösteren, -ecek ekiyle kurulan kip: Geleceğim, geleceksin gibi.
 23. geniş zaman: Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten, -r, -ir veya -er ekiyle kurulan zaman: Başlar (başla-r), geliriz (gel-ir-iz), severim (sev-er-im) gibi.
 24. her zaman: Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık.
 25. İkinci Zaman: İkinci Çağ.
 26. kimi zaman: Ara sıra.
 27. müruruzaman: Süre aşımı.
 28. ölü zaman: Ölü saat.
 29. yalın zaman: Ek fiil kullanılmadan kurulan çekimli fiilin belirttiği zaman: Geldin, gelmişsin, geliyorsun gibi.
 30. aynı zamanda: 1. zarf Hem de, bununla birlikte. 2. Aynı anda.
 31. çift zamanı: Tarla sürme zamanı.
 32. hikâye birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir fiilin geçmişte yapıldığını anlatan, idi > -di ekiyle kurulan kip. “(geldi + idi) > geldiydi, (gelse + idi) > gelseydi.”
 33. iftar zamanı: İftar vakti.
 34. ikindi zamanı: İkindi vakti.
 35. rivayet birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi.
 36. yıldız zamanı: Dünya’nın yıldızlara göre tam bir dönüş süresini temel alan zaman.
 37. vaktizamanında: Vaktiyle.
 38. bir zamanlar: Zamanında, vaktiyle, eskiden, bir keresinde.

Zaman ile Başlayan Kelimeler

Yeni kelimeler keşfetmek için popüler kelimelere göz atmayı unutmayın. Bkz: Popüler Kelimeler

Başlık Kelimeler
11 Harfli Kelimeler ZAMANDAŞLIK, ZAMANSIZLIK
10 Harfli Kelimeler ZAMANLAMAK
Harfli Kelimeler ZAMANINDA, ZAMANLAMA
Harfli Kelimeler ZAMANDAŞ, ZAMANSIZ
Harfli Kelimeler ZAMANLA, ZAMANLI
Harfli Kelimeler ZAMANE
Harfli Kelimeler ZAMAN

Zaman ile Biten Kelimeler

Başlık Kelimeler
11 Harfli Kelimeler MÜRURUZAMAN
10 Harfli Kelimeler MUNTAZAMAN
Harfli Kelimeler ZAMAN

İçinde Zaman Geçen Kelimeler

Başlık Kelimeler
14 Harfli Kelimeler VAKTİZAMANINDA
11 Harfli Kelimeler MÜRURUZAMAN, ZAMANDAŞLIK, ZAMANSIZLIK
10 Harfli Kelimeler MUNTAZAMAN, ZAMANLAMAK
Harfli Kelimeler ZAMANINDA, ZAMANLAMA
Harfli Kelimeler ZAMANDAŞ, ZAMANSIZ
Harfli Kelimeler ZAMANLA, ZAMANLI
Harfli Kelimeler ZAMANE
Harfli Kelimeler ZAMAN

Zaman Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

Başlık Kelimeler
Harfli Kelimeler AZMAN, NAMAZ, ZAMAN
Harfli Kelimeler AMAN, ANAM, ANMA, AZMA, MANA
Harfli Kelimeler AMA, ANA, AZA, NAM, NAZ, ZAM, ZAN
Harfli Kelimeler AM, AN, AZ, MA

Zaman Kelimesinin Parmak Alfabesiyle Gösterilişi

Z A M A N

Zaman Kelimesinin Kuran’da Geçen Ayetleri

Zaman kelimesi Kuran’da geçmemektedir. Zaman kelimesinin Kur’an’da geçtiğini düşünüyorsanız, yorum yaparak bize hangi ayette geçtiğini belirtin. Biz de gerekli düzenlemeyi yapalım.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya yazın